TƯ VẤN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT HÀNH VI AN TOÀN

Để cải thiện an toàn lao động, doanh nghiệp cần nhìn xa hơn chứ không chỉ dừng lại ở những phương thức và hệ thống đang có nhằm đạt được sự tuân thủ các nguyên tắc và qui định. Để hướng tới việc thay đổi lâu dài, doanh nghiệp cần nhận biết được các thái độ và hành vi cơ bản có thể đặt người lao động vào thế đối mặt với rủi ro.

Chương trình giám sát hành vi an toàn là một cách tiếp cận an toàn lao động mà qua đó sự tập trung sẽ hướng vào những hành vi của người lao động được coi như là nguyên nhân cho hầu hết các chấn thương và bệnh nghề nghiệp. Chương trình giám sát hành vi an toàn giúp doanh nghiệp quan sát và đo lường thái độ cũng như hành vi làm tăng rủi ro, nhờ thế đưa ra phản hồi thích hợp nhằm khuyến khích sự thay đổi tích cực.

Công ty Giải pháp An toàn Hà Dương sẵn lòng hỗ trợ khách hàng xây dựng chương trình quan sát hành vi an toàn nhằm mang lại trang bị kiến thức, kỹ năng cũng như thiện ý để làm việc an toàn, và nhờ thế tích cực đóng góp cho thành tích xuất sắc về An toàn – Sức khoẻ – Môi trường của doanh nghiệp.

Để cải thiện an toàn lao động, doanh nghiệp cần nhìn xa hơn chứ không chỉ dừng lại ở những phương thức và hệ thống đang có nhằm đạt được sự tuân thủ các nguyên tắc và qui định. Để hướng tới việc thay đổi lâu dài, doanh nghiệp cần nhận biết được các thái độ và hành vi cơ bản có thể đặt người lao động vào thế đối mặt với rủi ro.

Chương trình giám sát hành vi an toàn là một cách tiếp cận an toàn lao động mà qua đó sự tập trung sẽ hướng vào những hành vi của người lao động được coi như là nguyên nhân cho hầu hết các chấn thương và bệnh nghề nghiệp. Chương trình giám sát hành vi an toàn giúp doanh nghiệp quan sát và đo lường thái độ cũng như hành vi làm tăng rủi ro, nhờ thế đưa ra phản hồi thích hợp nhằm khuyến khích sự thay đổi tích cực.

Công ty Giải pháp An toàn Hà Dương sẵn lòng hỗ trợ khách hàng xây dựng chương trình quan sát hành vi an toàn nhằm mang lại trang bị kiến thức, kỹ năng cũng như thiện ý để làm việc an toàn, và nhờ thế tích cực đóng góp cho thành tích xuất sắc về An toàn – Sức khoẻ – Môi trường của doanh nghiệp.