GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Giải pháp An toàn Hà Dương được thành lập với sứ mệnh hỗ trợ quản lý những rủi ro liên quan tới An toàn – Sức khoẻ – Môi trường mà khách hàng có thể phải đối mặt

Ngày nay, duy trì hệ thống quản lý An toàn  – Sức khoẻ  – Môi trường  hiệu quả là điều kiện tiên quyết để  doanh nghiệp đảm bảo sự tuân thủ pháp lý, sự an toàn cho con người, bảo vệ môi trường và cải thiện danh tiếng của mình.

Rõ ràng, thành công của các công ty hiện đại được dựa trên thành công trong công tác An toàn – Sức khoẻ – Môi trường. Do vậy, thấu hiểu các rủi ro và áp dụng các biện pháp kiểm soát chủ động là nhiệm vụ sống còn trong bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quí công ty xây dựng và thực hiện những chương trình khống chế rủi ro  liên quan tới An toàn – Sức khoẻ – Môi trường. Tuy nhiên, các dịch vụ của chúng tôi không chỉ dừng lại ở giảm thiểu những rủi ro có dẫn tới khiếu kiện, hay tránh những phí tổn cho quá trình pháp lý, mà còn giúp nâng cao hình ảnh chung của doanh nghiệp và khẳng định cam kết của quí công ty trong những vấn đề liên quan tới An toàn – Sức khoẻ – Môi trường

KHI BẠN CẦN HỖ TRỢ, CHÚNG TÔI CÓ MẶT