ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Đào tạo và cung cấp thông tin an toàn sức khoẻ mang lại nhiều lợi ích như:  giúp doanh nghiệp phát triển văn hoá an toàn tích cực nhờ đó đưa An toàn – Sức khoẻ trở thành thói quen của mọi người; đưa ra phương hướng để doanh nghiệp quản lý An toàn – Sức khoẻ – Môi trường hiệu quả hơn; và đáp ứng nghĩa vụ pháp lý của chủ doanh nghiệp về đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động. Vì thế, hãy để chúng tôi có vinh dự được tư vấn cho quí công ty trong việc xây dựng một chương trình đào tạo và hướng dẫn an toàn hiệu quả

Bên cạnh đó, thực hiện đánh giá định kỳ để xác định trình độ và kỹ năng của người lao động cũng như hiệu quả các chương trình đào tạo liên quan tới An toàn-Sức khoẻ-Môi trường cũng mang lại nhiều lợi ích thiết thực, công ty Giải pháp An toàn Hà Dương rất sẵn lòng hỗ trợ quí doanh nghiệp trong lĩnh vực này.