TƯ VẤN ỨNG PHÓ SỰ CỐ KHẨN CẤP VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ KHỦNG HOẢNG

Khi đối mặt với sự cố khẩn cấp, những đòi hỏi cấp thiết về việc ra quyết định nhanh chóng, sự thiếu hụt về thời gian và nhân lực có chuyên môn hoặc các nguồn lực khác có thể dẫn tới sự hỗn loạn. Bên cạnh đó, thời gian hạn chế và diễn biến nhanh chóng của tình hình cũng có nghĩa các kênh hành động và liên lạc bình thường sẽ khó lòng vận hành trơn tru. Ngoài ra, áp lực từ các tình huống khẩn cấp cũng có thể dẫn tới những phán đoán sai mang lại thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp và kế hoạch quản lý khủng hoảng sẽ cụ thể hoá các qui trình nhằm xử lý những tình huống bất ngờ hoặc không mong muốn đồng thời đảm bảo sự hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Với lợi ích cốt yếu là đưa ra các hướng dẫn và đảm bảo sự sẵn có của các nguồn lực khi đối mặt với các sự cố khẩn cấp, các kế hoạch kể trên sẽ giúp doanh nghiệp ngăn chặn sự leo thang của tình hình khẩn cấp và phòng tránh các thiệt hại không mong muốn.

Phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, chúng tôi sẽ đưa ra các kế hoạch cụ thể nhằm đối phó với khủng hoảng và các sự cố khẩn cấp có thể xẩy ra. Ngoài ra, thông qua việc thực thực tập các tình huống khẩn cấp giả định, chúng tôi cũng cũng hỗ trợ để nâng cao sự sẵn sàng của khách hàng bằng cách đưa các lực lượng ứng cứu sự cố khẩn cấp của quí công ty vượt lên trên các đòi hỏi từ các kế hoạch kể trên